Gamle løb

CCMR abeHer kan du læse om de tidligere års CCMR.

Måske er der inspiration at hente til din næste deltagelse?

Kender du ikke CCMR er det helt store spørgsmål: Hvad er CCMR?

Det kan du få et indtryk af, ved at se dig omkring i denne sektion. Her kan du se hvilke poster der har været på alle tidligere løb, du kan læse om konceptet for løbet osv.

CCMR - Coco Crazy Monkey Race - arrangeres med udspring i Frie Fugle - de blå spejdere i Odense M.

Vandrepokalen

Hvem kan deltage?

Løbet er for blå spejdere i alderen 12 til 16 år. En patrulje bør bestå af en god blanding af spejder i hele aldersintervallet. En patrulje hvor der fx kun er 12-årige spejdere vil få en hård kamp, mens en patrulje med lutter 16-årige nok kan få større udfordringer på andre løb.

Helt konkret skal alle i patruljen være fyldt 12 år når løbet starter, og ingen må være fyldt 17 år når løbet starter.

Herudover skal patruljens gennemsnitsalder være mindst 13 år og under 16 år.

Part 1 - 1995

Vinder: Ege, Roden Gruppe (Odense)

Posterne fra det første CCMR.

Inden CCMR blev til CCMR var det i Roden Gruppe en juletur, der lå i
januar måned. Weekenden bestod af en hejk med overnatning i bivuak.

Ud fra dette opstod CCMR som et hårdt løb for tropsspejdere i Roden Gruppe.

Post 1: Kode

Koden kunne løses ved at samle et puslespil der kom ud af en bordbombe

Post 2: Morse

Vha. af lyset fra blinkende billygter blev der morset hvor næst post var

Post 3: Førstehjælp

Der skulle ydes den nødvendige og korrekte førstehjælp til en der er faldet forover i sneen, har slået tænderne, er konfus og øm

Post 4: Svævebane

Enkel opgave: Byg en svævebane

Post 5: Pioner

Igen en enkel opgave: Byg en bro

Post 6: Båltænding

Der skulle tændes et bål vha. fil, sten og blår. Bålet skulle blive stort nok til at varme suppe og brød til aftensmad.

Post 7: Redningsreb

Ram en plade. Denne plade fungerede som et vippebrædt til et kort i et træ.

Post 8: Højde/længde bestemmelse

Højden af en bygning og afstanden hen til den skulle bedømmes vha. BSA-systemet

Post 9: Krydspejling

Et kort med angivelse af den følgende post lå gravet ned et sted på
en mark. Med udgangspunkt i to markeringer skulle dette sted findes
vha. krydspejling.

Post 10: Kommandokravl

Kommandokravl

Post 11: Pioner 2

Lav en elevator af en trebuk + talje

Part 2 - 1996

Vinder: Graner, Roden Gruppe (Odense)

Post 1: Kode

Som sædvanlig startede løbet med at spejderne skulle løse en kode

Post 2: Spørgsmål

Indenfor et kvarter skulle der svares på en række spørgsmål

Post 3: Morse

På denne post skulle spejderne modtage en morsemelding, der blev sendt af sted med lys.

Post 4: Førstehjælp

Førstehjælp

Post 5: Båltænding

Her skulle der laves et bål, der var stort nok til at spejderne kunne varme kakao over det.

Post 6: Pioner

Pioner

Post 7: Morse

Første post lørdag. Her skulle modtages en morsemelding der blev sendt af sted vha. flag.

Post 8: Balance

Balance

Post 9: Naturkending

Naturkending

Post 10: Afstandsbedømmelse

Afstandsbedømmelse

Post 11: Redningsreb

Kast med redningsreb

Part 3 - 1997

Vinder: Ege, Roden Gruppe (Odense)

På part 3 satte vi antallet af poster ned fra 11 til 10.

Post 1: Kode

Spejderne fik udleveret en seddel med en række tal. Disse tal var
koordinaterne til teksten på indbydelsen til løbet og ud fra dette
skulle de komme frem til meddelelsen: Første bro mod Ravnebjerg

Post 2: Rapelling

Efter at være blevet smidt ind i en militærlastbil blev spejderne kørt til Horne hvor de skulle rapelle ned ad en skrænt.

Post 3: Spørgsmål og suppe

Her skulle spejderne svare på 20 spørgsmål, imens der blev serveret suppe for dem.

Post 4: Førstehjælp

  1. En fodgænger er blevet kørt ned og har brækket armen. Vedkommende bløder ud ad munden og har kvalme
  2. Chaufføren af køretøjet har slået hovedet slemt, er bevidstløs og har blodigt skum om munden
  3. En mand er ved ulykken når spejderne ankommer. Idet han ser dem stikker han af (flugtbillist)

Spejderne skulle yde den rigtige førstehjælp.

Post 5: Bivuak

Overnatningspost, hvor patruljerne skulle lave deres egen bivuak og overnatte i den.

Post 6: Kode

En seddel blev udleveret. Indeholdt en kode der angav hvor post syv var.

Post 7: Balancegang

Patruljerne skulle balancere over på en i forvejen udspændt snor.

Post 8: Afstandsbedømmelse

En lades højde og bredde samt afstanden til laden skulle måles vha. BSA-systemet.

Post 9: Redningsreb

I en rygsæk lå et redningsreb. Spejderne skulle - på tur - tage rygsækken på ryggen og lægge sig på et underlag (på maven).


et givet signal skulle vedkommende rejse sig op, løbe hen til et
afmærket sted, tage redningsrebet op af rygsækken og kaste det hen
mellem nogle markeringer.

Post 10: Naturkending

15 forskellige planter/træsorter blev vist, enten som et billede eller som bark/blad/bær fra det der skulle gættes.

Part 4 - 1998

Vinder: Ege, Roden Gruppe (Odense)

Det var først i 1998 der kom patruljer med fra
andet end Roden Gruppe. Indtil da var løbet en intern tropskonkurrence
i gruppen.

Post 1: Kode

En kode på tysk blev udleveret.

Løsning: Nu er koden løst og I kan komme videre.

Herefter blev spejderne sat på en bybus mod Odenses nordvestlige udkant.

Post 2: Morse

Det er en svær en. En fra patruljen bliver sat ind i en bil hvor
vedkommende skal høre en morsemeddelelse på bånd. Den skal derefter
sendes videre til patruljen udenfor.

Post 3: Suppe og spørgsmål

Blandt 100 spørgsmål trækker spejderne 20 spørgsmål som de skal svare på.

Imens serveres der suppe.

Post 4: Førstehjælp

Posten indledes som en almindelig Kimsleg. Midt i det hele kommer en
mand løbende ud fra skoven, meget oprevet. Han river fat i spejderne og
råber om hjælp og overfald.

Samtidig styrter en anden mand over vejen 10-20 meter væk. Han stopper op, vender sig om, ser dem og styrter ind i skoven igen.

Spejderne finder en mand der er blevet slået ned. Han bløder fra et slag i hovedet og de kan ikke komme i kontakt med ham.

En anden mand er ved at gå i chok. Han sidder og mumler om ingenting og er temmelig apatisk.

Yd den korrekte førstehjælp.

Post 5: Bivuak

Byg en bivuak og sov i den.

Inden spejderne lægger sig til at sove skal de give et signalement af den flygtende mand fra post 4.

Post 6: Orientering

Et næsten blankt stykke papir udleveres. Det eneste der er på er et kryds og en nordpil.

Spejderne skal nu - efter en mundtlig forklaring - selv tegne et kort med rigtige signaturer og rigtigt målestoksforhold.

Efter kortet er tegnet skal spejderne - ud fra et givet punkt - indlægge en kurs.

Post 7: Dirigere

Et patruljemedlem skal have bind for øjnene og sendes gennem en labyrint.

De øvrige patruljemedlemmer skal dirigere den "blinde" igennem vha. råb. Der må ikke siges højre og venstre.

Post 8: Redningsreb

Med et redningsreb skal der rammes en plade der hænger i et træ. Pladen fungerer som vippebrædt til et kort der hænger i et træ.

Post 9: Pioner

Her skal der bygges en bro.

Broen består af to moduler. Disse samles af spejderne og de drejer herefter den færdige bro henover åen og passerer åen.

Post 10: Forhindringsbane

Består af to dele og fem forhindringer.

Del 1: Alle skal gennem banen.

Del 2: Et patruljemedlem skal bæres gennem banen på en båre.

Part 5 - 1999

Vinder: Pellinore, Camelot (Odense)

Post 1: Kryds-og-tværs

En kryds-og-tværs skulle løses. I den løste kryds-og-tværs var et
kodeord og når det var gættet blev spejderne sat på en bus til
Glamsbjerg.

Post 2: Redningsreb og balance

På posten var en å omgivet af høje skrænter. Mellem to træer var udspændt et tov.

En fra patruljen skulle kommandokravle over åen og tage imod et redningsreb fra resten af patruljen.

I redningsrebet var bundet et tov der skulle spændes ud mellem træerne.
Nu var der to tove - et til at gå på og et til at holde i - og på disse
skulle resten af patruljen komme over åen.

Post 3: Spørgsmål og suppe

Her fik patruljerne varm suppe.

Desuden skulle de vælge 20 tal mellem 1 og 100. Det svarede til de spørgsmål de skulle svare på.

Post 4: Førstehjælp

To personer er oppe at slås. Den ene bliver slået i hovedet med en stor kæp.

Patruljen skal yde førstehjælp til den tilskadekomne.

Post 5: Bivuak

Byg en bivuak med de udleverede materialer.

Post 6: Kortkundskab

Patruljerne skulle lave et o-løbskort over er område på ca. 3x2 km. (svarende til et A4-ark).

Nogle givne signaturer SKULLE indgå.

Bagefter skulle indlægges et o-løb på kortet med korrekt beskrivelse af posternes placering.

Post 7: Forhindringsbane

Den opstillede forhindringsbane skulle gennemføres på tid.

Post 8: Pioner

En stor vanddunk halvt fyldt med grus (meget tung!) skulle over en snor der var udspændt i 2 meters højde.

Til rådighed var rafter og tovværk.

Post 9: Morse

Posten bestod af to etaper. En fra patruljen morser med en lygte BLYANT OG.

Anden del bestod i at ramme den rigtige af tre muligheder (dvs. VISKELÆDER).


bagsiden af arket med svaret på den første del stod et spørgsmål (Hvor
døde BP?). Igen var der tre valgmuligheder og sammen med den rigtige
(Kenya) var koordinaterne til post 10.

Post 10: Båltænding

En snor var spændt ud mellem to metalpinde og der hang et heksehyl i snoren.

Spejderne skulle tænde et bål der kun antænde heksehylet.

Part 6 - 2000

Vinder: Egern, Hunderup (Odense)

CCMR part 6 foregik i det sydfynske.

Med start fra Odense Banegård Center gik turen
med tog til Ringe, hvorfra spejderne gik sydover mod Svendborg for at
slutte på Tåsinge.

Post 1: Kode

På denne post skulle spejderne løse en kode. Nogle kasser med
prikker i gav teksten: RSVÅ S ØSXQO LØS MED A TIL K. Når dette blev
løst med A til K koden blev resultatet: HILS I RINGE. Altså skulle
patruljerne med toget til Ringe.

Post 2: Førstehjælp

En person var gået igennem isen under skøjteløb. En anden har
forsøgt at kravle til undsætning - på en stige - men er blevet fanget
på den alt for tynde is.

På bredden står en mor og er hysterisk.

Hjælp alle tre.

Post 3: Bro over å

Her skulle der bygges en vindebro, der kunne sænkes over en å.
Desværre var der kommet så meget vand i åen at broerne ikke var lange
nok til at nå over.

Post 4: Spørgsmål og suppe

Så snart der kom en patrulje til denne post vankede der varm suppe og bål.

Patruljerne skulle vælge 20 spørgsmål blandt 100 mulige og svare rigtigt på mindst 15 for ikke at komme på strafpost.

Post 5: Bivuak

Patruljerne skulle bygge en bivuak på den dertil anviste plads vha. udleveret materiel.

Post 6: Morse

Lørdag starter med en morsemelding. Afsenderen skal agere
sprællemand, så en prik er når man har armene over hovedet og streg er
når armene er vandret.

Budskab: Hvornår blev DDS oprettet? November 1910, december 1910 eller januar 1911?

Post 7: Båltænding

Under en trebuk står en gryde med varmt vand. Over gryden hænger - i
en snor - en tepose eller en pose med kaffe. Snoren er fastgjort til
jorden med en pløk.

Spejdernes opgave var - med en enkelt
tændstik (blev lavet om pga. regnvejret, skulle have være blår, fil og
flint) - at tænde et bål der kunne brænde snoren over så posen faldt i
vandet.

Post 8: Forhindringsbane

Her skulle en forhindringsbane gennemføres på tid.

Det var populært, for det gav varmen.

Post 9: Kortkendskab

Kun få patruljer kom hertil. De der nåede frem fik udleveret otte
kortudklip hvor en lokalitet var markeret. Opgaven var så at finde
lokaliteten på patruljens eget kort (kun fire af udklippene ville være
her).

Ved at trække linier mellem de fire placeringer ville liniernes skæring angive næst posts placering.

Post 10: Redningsreb

Posten blev aflyst pga. vejret.

Part 7 - 2001

Vinder: Prufamskalm, Brejning Spejderefterskole (Brejning)

Her har du en beskrivelse posterne for CCMR part 7.

Post 1: Kode

En række tal (fx 170,6) gjorde det ud for koden. Hemmeligheden var
at det første tal i talparret var nummeret på en sang i "Vores sangbog"
og det andet tal det bogstav i sangen der skulle bruges.

Det gav løsningen: Er I beredte?

Post 2: Redningsreb

Nogle 1½ liters flasker med vand og knæklys i var målet for en gang redningsrebskast.

Der
var flere baner at vælge mellem og spejderne måtte selv bestemme
hvornår de ville videre til næste bane. Sværhedsgraden var forskellig
og den næste bane var ikke nødvendigvis sværere, ligesom antallet af
baner var ukendt.

Post 3: Spørgsmål og suppe

Ved ankomsten til denne post fik patruljen varm suppe og et bål at
varme sig ved. Og så lige en stak spørgsmål de skulle svare på.

Post 4: Førstehjælp

2 personer er blevet uenige om noget og er kommet op at slås. Det ender i knivstikkeri og et åbent benbrud.

Patruljens opgave var at yde den korrekte førstehjælp.

Post 5: Bivuak

Opgaven var meget simpel: Byg en bivuak og overnat i den.

Post 6: Kortkundskab: krydspejling

Der skulle pejles fra to punkter (krydspejling). Det punkt spejderne
fandt frem til dannede udgangspunkt for næste led i opgaven: gå nogle
meter frem til de 9 spande og vælg den rigtige. Heri lå kursen til
næste post.

Post 7: Båltænding

Ved hjælp af et æg, en pande og en økse (og lidt brænde) skulle spejderne lave et bål og et spejlæg.

Post 8: Morse

Nogle knob på et stykke tov gjorde det ud for en morsekode.

Var det for svært var det muligt at købe sig til hjælp, ved at synge en sang.

Post 9: Forhindringsbane

Nogle paller står på skrå. Patruljen skulle komme fra den ene palle
til den anden uden at røre jorden. Heller ikke deres hjælpemidler måtte
røre jorden.

Til at komme over til den anden palle fik spejderne nogle rafter, der lige præcis ikke kunne nå den anden palle.

Post 10: Båd over å

Patruljerne skulle i en (lille) båd over Odense Å. For at komme det
skulle de lave en åre eller en pagaj. De måtte ikke lave en stage.

Part 8 - 2002

Vinder: 15-6, Brejning Spejderefterskole (Brejning)

Part 8 havde hovedkvarter på Rolfsted Skole.

Deltagerne skulle med rutebil fra Odense og stå af på et angivet
sted. Herfra gik de til post 2 (post 1 var i Odense på banegården).

Post 1: Tænkeopgave

Der blev stillet en gåde.

Tegninger af otte spejdere og en
beskrivelse af nogle navne og karakteristika for de otte personer
skulle lede frem til svaret på spørgsmålet: Hvad hedder ham med
overskægget?

Post 2: Afstandsbedømmelse

I en hestefold stod 10 flagermuslygter.

Patruljerne skulle bedømme afstanden frem til næste flagermuslygte.

Til
sidst skulle de enkelte afstande lægges sammen og det endelige resultat
afgjorde om patruljerne skulle på strafpost eller ej.

Post 3: Parløropgave og suppe

En båndoptager og et bånd blev udleveret til patruljerne sammen med nogle ordbøger.

En tekst blev læst op i fire bidder på fire sprog og spejderne skulle så oversætte teksten.

På denne post blev der også serveret varm suppe.

Post 4: Forhindringsbane

Posten var en forhindringsbane hvorigennem der var lagt en snor.
Spejderne blev iført en klatresele og blev spændt fast til snoren.

Post 5: Overnatning

Hver patrulje skulle bygge en bivuak og koge kakao.

Gik fint for de første, men de sidste fik hjælp pga. uvejret.

Post 6: Stifinder med signaturer

Lørdagens første post.

En labyrint opbygget af 5 gange 5 felter skulle gås igennem.

I de nederste fire rækker var der på hvert felt en signatur med to eller tre forslag til en betydning.

Efter at have gættet kom patruljerne op til den øverste række hvor de kunne finde koordinaterne til næste post.

Post 7: Spejdertriathlon

Patruljerne fik udleveret et patruljetelt, et redningsreb og tre rafter.

Opgave: slå teltet op, ram et udvalgt punkt med redningsrebet og lav en trebuk.

Post 8: Båltænding

På 20 minutter skulle patruljerne have tændt bål og varmet kakao.

Post 9: Førstehjælp

Krigsscene. Et sted i baggrunden er der skyderi.

To soldater er henholdsvis skudt og i granatchok. De skal have den korrekte førstehjælp.

Post 10: Tecno-fest

I et lokale holdes techno-fest. Høj musik og lysshow.

Rundt om ligger piller og baner af hvidt pulver.

Spejderne skulle selv opdage morsekoden der var skjult i den musik der spillede.

Part 9 - 2003

Vinder: 15-6, Brejning Spejderefterskole (Brejning)

Part 9 var et "Odense-løb". Det var dog ikke meget vi var i Odense. Faktisk var det kun stykket med bussen ud ad Rugårdsvej til Korup, hvorfra spejderne skulle gå mod Morud, der var i Odense. Herfra gik spejderne via Langesø, Vissenbjerg, Frøbjerg til Tommerup St. hvor vi sluttede.

Post 1: Forhindringsbane

Efter at være sendt med bus fra Odense Banegård Center gik turen næsten til Morud, hvor der var en forhindringsbane.

Banen indeholdt forhindringer og samarbejdsopgaver på én gang.

Post 2: Kimsleg og kode

På en mark var en "bane" med nogle ting i plasticposer.

Opgaven var at føle tingene (fx en kasket) og tage det første bogstav i alle tingene. Dette dannede en kode og løst med A til K metoden gav det så det søgte ord.

Post 3: Madpost

Her skulle der laves mad. Retten var spaghetti med kødsovs og alle ingredienserne blev udleveret til patruljerne da de ankom.

Der var lavet et bål til spejderne, så ud over varm mad var det også muligt at lidt varme "udefra".

Post 4: Førstehjælp

Oplægget var en bilulykke.

En flok mennesker i en Volvo var kommet til skade (åbent benbrud, hjernerystelse, forfrysninger, pulsåreblødning, chok mm.).

Spejderne skulle yde førstehjælp og ringe til "alarmcentralen"

Post 5: Overnatning

Opgave: byg en bivuak og sov.

Og det gjorde spejderne så (i 10 graders frost).

Post 6: Bålpost

Lørdagens første post.

Her skulle der tændes fire bål. Så snart et bål var godkendt kunne næste bål startes.

Der var 20 minutter til opgaven.

Post 7: Rapelling

Vi havde fundet en god skrænt og nogle kompetente folk, så her skulle spejderne have en oplevelse.

"Opgaven" var et tilbud om at rapelle ned ad en stejl skrænt.

Post 8: Pioner

Et hejsesystem i rafter skulle bringe patruljen over en olietønde.

Der blev brugt rafter, tovværk og taljer.

Post 9: Lampefremstilling

Med ståltråd, en flast, noget garn, sprit og et fyrfadslys skulle patruljerne her lave en lampe.

Toppen eller bunden af flasken skulle fjernes og resten bruges som lampe.

Post 10: Saml en computer

Patruljerne fik en diskette udleveret og et computer der lå i usamlet tilstand.

Opgaven var at samle computeren, tænde den og se hvad der var på disketten.

Rigtigt løst kom koordinaterne til næste post på skærmen.

Part 10 - 2004

Vinder: Tinitus, Solskinstroppen (Slagelse)

Part 10. Jubilæumsløb. Som noget helt nyt mødtes vi ikke i Odense som det ellers har været tradition. Vi mødtes i stedet på Gelsted Station, og så blev spejderne ellers sendt i en cirkel - mod uret - uden om Ejby, via Nr. Åby tilbage til Gelsted.

Løbet var meget langt denne gang. Det var over vores normale maks. på ca. 50 km. Tog man tilpas
mange strafposter nærmede løbets længde sig 60 km.

Post 1: Bål-kran

Der skulle laves et bål, der skulle fragtes på en kran. Det skulle så hen og tænde et nyt bål.

Kranen skulle bygges i rafter.

Post 2: Minigolfkøer og -forhindring

Her skulle der laves forhindringer til en minigolfbane og der skulle laves minigolf-køer.

Køerne skulle samles med kulsø, der var mere frihed ved forhindringerne.

Post 3: Minerydder

Et område er fyldt med miner. Opgaven var at samle minerne op og få dem sikkert med ud af området.

Der måtte kun være én i området af gangen, og det skulle foregå med bind for øjnene. De andre i patruljen skulle - ved hjælp af lyde - guide den "blinde" hen til minerne og sikkert ud igen.

Post 4: Mad og golfbolde

Et telt på en mark var rammen om denne post. Inde i teltet blev der serveret varm mad: ris og gullasch-suppe.

Samtidig med at der blev spist, skulle patruljerne lave abehænder, der skulle fungere som minigolf-bolde.

Post 5: Overnatning

Som altid: byg en bivuak og sov i mindst en time.

Post 6: Minigolf

De forhindringer der var bygget på post 2 var blev sat op i nogle minigolfbaner.

Køerne fra post 2 og boldene fra post 4 skulle nu i brug, så patruljerne kunne gennemføre alle banerne.

Post 7: Førstehjælp

Der var sket en større ulykke, som spejderne skulle hjælpe med at udrede.

Tilskadekomne skulle reddes og ulykken stoppes.

Post 8: Forhindringsbane

En længere bane med forskellige fohindringer skulle gennemløbes.

Kravle op i et tov for at se hvad der lå i en spand, over og under forhindringer. Og det hele med et bildæk på slæb.

Post 9: Pejling

Fra midten af en cirkel skulle der pejles ud til nogle spande. Det var vigtigt at bedømme afstanden og kursen korrekt, for at finde den rigtige spand

Post 10: Morse

Et spørgsmål skulle morses fra nogle i patruljen til nogle andre. De andre skulle så morse et svar tilbage, og svaret afgjorde om patruljen kom på strafpost eller ej.

Part 11 - 2005


Vinder: Pulk (blandet patrulje)

I beskrivelsen af Part 11 kan du - som til Part 10 - se pointskemaet for alle patruljerne. Og så kan du som noget nyt se løbstiderne for alle patruljerne.

Part 11 var et løb hvor vejret var godt. Exceptionelt godt. Det var tørt det meste af tiden, og det blæste ikke for meget.

Ellers var rammerne de velkendte: fælles start kl. 17, af sted på strabadserne i 8-12 timer, overnatte i bivuak, af sted igen i 9-12 timer, ende på en skole lørdag aften, god mad og SÅ i poserne.

Og søndag blev årets vinder kåret.

VindernePost 1

Den første post var en opgave direkte efter velkomst og grundigt check af alle patruljer. Det var et fotoløb gennem Odense, fra Kongens Have - lige over for den gamle banegård - hvor løbet startede, via Rådhuset, Domhuset, Knudsens Gård over Rosengårdcentret til universitetet.

Post 2

Fangerne på Fortet. Posten bestod af en masse små opgaveposter, hvor man på hver post fik en ledetråd. Til sidst skulle man - ud fra ledetrådene - finde frem til én rigtig kuvert. Heri lå koordinaterne til post 3. I alle de andre kuverter var koordinaterne til en strafpost.

Post 3

Samarbejde - en post med handicaps. Hvert patruljemedlem fik tildelt et handicap: brækket arm, blind, døv osv. Med disse handicaps skulle patruljen lave en pandekagedej. Herefter skulle de hver især lave deres egen pandekage på Trangia.

Hos nogle patruljer satte det nogle tanker i gang.

Post 4

Jagt på reflekser. Patruljen skulle bindes sammen med tovværk, dog på en sådan måde, at de ikke var bundet sammen på en lang række. Herefter var opgaven at jagte reflekser i skoven. Nåede patruljen at samle sammen til et minimum af point gik de direkte videre til næste post. Ellers
var det omkring en strafpost.

Post 5

Overnatning. Endelig! Spejderne skulle selv bygge en bivuak, og de fik udleveret deres pressenning (som løbet havde kørt til overnatningen), så de kunne ligge tørt og godt.

Og så var der varm kakao.

Post 6

Semaforflag. På lørdagens første post var opgaven simpel: lav signalflag. Der blev udleveret stof til signalflagene, men pindene til at spænde stoffet ud og nål og tråd, måtte spejderne selv improvisere sig frem til.

Denne post bød også på boller med marmelade.

Post 7

Her skulle signalflagene bruges. Patruljerne blev præsenteret for en længere historie. Til denne historie var der nogle spørgsmål der skulle svares på. Patruljen blev delt i to og herefter foregik al kommunikation vha. signalflag.

Post 8

Her kom håndelaget på en prøve. Der skulle bygges et nivelleringsapparat pr. patrulje.

Post 9

På denne post skulle nivelleringsapparatet bruges. En skrænt skulle højdemåles og patruljerne skulle tegne et kort over skrænten, med højdekurver på.

Post 10

I OLs ånd skulle spejderne - i tovværk - lave de fem olympiske ringe. Hver ring blev markeret med
farvet tape, så det passede til de olympiske ringes farver.

Herefter skulle ringene lægges, så farverne var i overensstemmelse med de rigtige olympiske ringe.

Skørters oplevelser fra Part 11

Skrevet af: Skørterne - en glad patrulje, der kvalificerer sig til årets humørpris (hvis vi ellers havde sådan en).
Vær en skørte, vær vær en skørte

SkørterEndnu
en gang var det tid til årets CCMR. Denne gang med start i Odense. Alle
patruljer var friske og spændte på hvad weekenden ville byde, humøret
var højt og diverse patruljers sejrsråb gjaldede uden for Odense
banegårdscenter.

De 15 patruljer blev sendt af sted med et foto
i hånden som ledetråd. Vi blev guidet rundt i byen ved hjælp af disse
fotos af bygninger og steder. Her endte vi op på universitet, hvor vi
lavede is, legede med puslespil, løb o-løb, kastede med papirsflyvere,
kravlede rundt om bordene, strikkede og meget mere. Det var lige noget
for os friske skørte tøser.

Derefter gik turen ud af byen, hvor
vi blev kastet ud i en masse sjove samarbejdsøvelser. Blandt andet hvor
vi skulle være ”handicappede” og bage pandekager. Det var en meget
spændende og lærerig oplevelse. nu var løbet ”rigtigt” gået i gang og
en masse kilometer ventede forude.

Vi kom til en masse
interessante poster, som mest af alt handlede om samarbejde. Skønt vi
havde vejrguderne med os, blev folk alligevel med tiden utrolig trætte.
Rygsækken blev tung, fødderne gjorde ondt og mange tilkæmpede sig store
vabler. Men på trods af dette var humøret stadig højt hos de fleste.


mange af posterne var der brug for det kreative gen, her fik vi brugt
vores elskede kreapose. For vores vedkommende var der ingen tvivl om
hvem der hørte til os og hvilke ting som var vores. Dette skyldes nok
vores lidt anderledes påklædning, nemlig lyserøde tylskørter og vores
mini mini tylskørter som blev sat på alt hvad vi afleverede.

Efter
mange timers vandring, blod, sved og tårer ankom patruljerne til mål.
Her blev der snakket og hygget i mange timer ind til vi alle, trætte og
glade, faldt i søvn, spændte på morgendagens resultater.

Part 12 - 2006

Starten på CCMR part 12 fandt sted ved siden af busstationen i Fåborg – med udsigt mod det mørke hav. 13 patruljer stod klar til at blive checket inden afgang. Havde de sygesikringsbevis, førstehjælpsgrej, ordentligt tøj og hvad der ellers blev checket for? For nu gik det løs.

Forude ventede godt 40 km. hejk. Første opgave var at parre en række udsagn med de partier der sidder i Folketinget. Det gav en vis spredning mellem patruljerne, så de ikke komme i én samlet klump til post 1.

Stjerneklart

På løbets første ordinære post fik vi historien om skovtrolden Finn, der var et sted derude i mørket. Men den egentlige opgave gik ud på at gå op i toppen af et tårn og lave stjernetegn.

På ruderne i tårnets øverste etage var sat et bredt stykke klart tape med en tegning af Karlsvognen og på jorden – tre etager længere nede og lidt ude i terrænet – stod ét lys. Opgaven lød på, at patruljen skulle sigte gennem en valgfri ”stjerne”, så de kunne se det enlige lys, og herefter skulle der placeres lys, så det passede med at man kunne se Karlsvognen lyst op som stjernetegn gennem den klare tape.

Uden mad og drikke…

Post 2 var en madpost med mere. Den opskrift der skulle bruges blev udleveret som en tre sider lang morsebesked, der først skulle ”oversættes”. Herefter stod den på pasta og kødsovs – peppet lidt op – lavet på trangia.

Førstehjæææælp

På et savværk i Haastrup lå løbets førstehjælpspost. Det var en fabelagtig kulisse til det mini-løb der var på stedet. På fire baser kom spejderne gennem kropskendskab på kryds og tværs.

Til at starte med skulle der identificeres nogle af menneskets indre organer. Hjerte, lunger, nyre, lever og strube. Herefter – på samme base - skulle de lægge et ”organ-puslespil”. Her kom det bl.a. på banen at mennesket har to levere. Man kan forestille sig at den patrulje røg på strafpost.

Fra organer til almindelig førstehjælp. Det bestod i en række spørgsmål, hvor spejdernes viden blev sat på en grundig prøve.

På tredje base kom fingerfærdighederne på prøve. To flæskestege kom på bordet, og straks blev stemningen meget bedre. Der var en række dybe ridser i stegene, og opgaven var at ”sårene” skulle syes korrekt. Efter lægelig instruktion skulle spejderne teste deres medicinske husflid og til sidst skulle ”svinet” vaccineres mod stivkrampe.

Således opmuntrede gik turen videre til en knogle-gætteleg. Var det en lårbensknogle eller var det ”kun” en arm? Og hvad var de andre knogler for nogen?

Godnat og sov godt

Endelig. Lang om længe dukkede post fire op. Et telt markerede som altid at overnatningsposten var nået. Men inden bivuakken kunne slås op var der et lille løb, der skulle gennemføres. Patruljen skulle deles i to, den ene del skulle – via walkier og et kort – lede den anden del frem til næste post. Her vendte situationen, så del to – igen via walkier og et kort – lede del et frem til næste post. På denne måde fandt patruljen samlet ned til det sted, hvor bivuakken kunne bygges og hvilen kunne falde over patruljens medlemmer.

De første patruljer ankom lidt over kl. tre, mens de sidste først kom kvart i otte lørdag morgen.

Lang lørdag

Efter mindst en times hvile gik det løs igen. De patruljer der kom tidligt til overnatningsposten fik indtil flere timers søvn, men de senest ankomne måtte nøjes med en enkelt time.

Morgenmaden stod de selv for. De fik havregryn, brød og pålæg, der skulle bruges dels som
morgenmad, dels som madpakke til frokost.

Efter en solid start på dagen gik det mod lørdagens strabadser. De første af slagsen startede
på post 5. Her stod den på orienteringsløb. Men først skulle de løse tre koder. Løsningen på koderne gav tre way-points, som skulle indtastes i en GPS, som spejderne fik udleveret. Nu var de tre poster tastet ind og så skulle de sådan set bare findes. Det gik ret godt. Der var mange der fandt mindst to af posterne.

Søg og du skal finde

En af figurerne fra spejderhistoriernes overdrev er Peter Svupstik. Han havde fundet vej til løbets sjette post. Med en beretning fra gamle dage om Bøffelpatruljen og dens heltegerninger som udgangspunkt, skulle patruljerne planlægge en tur. Rammerne var, at informationerne skulle
findes på nettet, så posten var forlagt til et skolebibliotek, hvor der var rigeligt med computere til at alle patruljer kunne være i gang samtidig.

Fantasien fejlede intet. Nogle ville på langrend til Holte, en tur til Australien, Rømø og Bornholm. Og tømmerflåde på Silkeborgsøerne.

Det sande udtryk

Løbets sidste post var en udtryks-post. Med udgangspunkt i spejderlovens elementer, skulle spejderne lave en skulptur, der udtrykte hvad det er der får dem til at være spejdere.

Opgaven blev løst med stor iver og entusiasme, og selv om det var processen, der var det vigtige, var skulpturerne ikke sådan at kimse ad.

De sidste hårde kilometer mod Spejderskolen i Korinth blev tilbagelagt ad den gamle jernbane fra Faaborg mod Odense. Og så kan det nok være at der blev slappet af. Lige indtil vi skulle spise.

Sikkerhed og overvågning

Undervejs på hele løbet er der styr på spejderne. Alle sammen.

Løbslederne har overblik over hvor langt spejderne er via beregnede estimater i et regneark sammenholdt med meldinger fra postmandskab og løbsbiler i området.

Og netop løbsbiler i området er en vigtig brik i løbets overblik. Bilerne er løbsledelsens øjne og ører ude i løbets "virkelighed".

For at være helt sikre på at der ikke kan gå noget galt, er der også tilknyttet et akut-team. De kan rykke ud som en anden ambulance og yde nødvendig førstehjælp i det omfang der måtte være brug for det. Det har der kun i meget begrænset omfang.

Madhold

Uden mad og drikke - kører løbet ikke. Postmandskab, crew, løbsledelse og spejdere skal have lidt at leve af undervejs. Til det har CCMR et semiprofessionelt madhold, der sørger for masser af mad, hurtig energi (læs: kage), kaffe, te og meget mere. Alt sammen i god, høj kvalitet,
der gør at holdet altid er vældig populært.

Postmandskab

Når spejderne møder CCMR sker det via mødet med postmandskabet. Der kan være nok så meget god planlægning, masser af god mad, sikkerhed og overvågning til overflod. Men hvis postmandskabet ikke leverer varen får spejderne en dårlig oplevelse.

På CCMR har vi dygtige folk på posterne, der hvert år formår at giver spejderne en god oplevelse. Der er altid overskud til en munter bemærkning, tid til omsorg og en ægte interesse i spejdernes ve og vel, og i hvordan opgaven på posterne løses.

Det er takket være det altid gode postmandskab at CCMR har nået sin status som et hyggeligt, men stadigt udfordrende løb.

Part 14 - 2010

CCMR part 14 startede på Fredericia banegård, med frosten hængende som et slør i luften, og jorden allerede dækket af få centimeter sne. Patruljerne fik checket om de havde husket det hele, sygesikringskort, førstehjælpsgrej og især det varme tøj, og fik herefter udleveret koordinaterne til den første post.

Med bildæk på slæb

Første post stod på fysiske udfordringer til de endnu friske spejdere. I selskab med et bildæk skulle patruljerne igennem en forhindringsbane, med små overraskelser. Med samarbejdet i højsædet skulle patruljen løse opgaver som at piske et æg til det blev siddende i bunden af skålen, eller bare slå ægget ud i hovedet, ringe med en klokke i toppen af et træ og spise hvad der lignede en uskyldig flødebolle, som skulle vise sig at være fyldt med remoulade.

Tusind ting

Post 2 bød på udfordringer af alle arter. Ud af 100 blev der udvalgt opgaver med terning, så der var lang vej til 100, hvis man var god til at slå énere. Alle evner var i spil, da opgaverne bød på alt fra soduko over sækkeløb til sanglege. 

Suppe og chokoladecroissant

Efter at have krydset den gamle Lillebæltsbro i, hvad der nu mere og mere lignede en snestorm, ankom patruljerne til madposten. Her var der gode nyheder til de lækkersultne, opgaven lød på at bage en chokoladecroissant. Mens croissanten bagte, kunne deltagerne varme sig på suppe i den tæt dalende sne.

Stratego før sengetid

Med temperaturen et godt stykke under frysepunktet, var det blevet tid til at få varmen på en aktiv post. Patruljerne dystede mod hinanden i menneske stratego. Hver deltager fik en figur, og skulle nu ud på slagmarken og vinde modsanderens fane.

Nu med varme i kroppen kunne deltagerne fortsætte det sidste stykke for den nat. Soveposten ventede, men vejret udfordrede spejderne med sne, blæst og minusgrader der tilsammen gav en wind-chill factor på -25oC! 

Morgengymnastik

Efter et hvil i ly for naturens luner, vandrede spejderne videre til post 6. Vejret var slået over og solen skinnede fra en frostklar blå himmel. På posten skulle det sidste søvn rystes ud af kroppen. De stive led blev varmet igennem med yoga- og aerobicøvelser

Familien Danmarks lagkageløb

På post 7 skulle der laves lagkage med familien Danmark, men først skulle alle ingredienser inkasseres fra de forskellige familiemedlemmer. Hos storebror Danmark stod den på dværgekast med gummistøvler på hænderne. Hos lillebror skulle spejderne sortere krymmel til lagkagen fra alle de sesamfrø der var blevet blandet med krymlet. Vel og mærke forgik sorteringen med pincetter.

Bedstefar Danmark savnede nogen at gå stavgang med, så det var jo heldigt at spejderne var kommet forbi. Mens den fodbold tossede onkel havde tekniske udfordringer til spejderne der skulle ramme hullerne i en træplade med fodbolde.

Desuden stod både far, søster, den studerende og tante klar til at aktivere spejderne, og belønne dem med ingredienser til lagkagen, der til sidst skulle vurderes af mor Danmark.

Leg med LEGO…

En klassisk samarbejdes øvelse var temaet for post 8. I et telt lå en samlet LEGO-figur, et stykke væk lå en bunke LEGO klodser. Ved hjælp af walkie-talkie kommunikation skulle patruljerne nu samle en kopi af figuren i teltet. Det vanskelige bestod i at det kun var en person der måtte se figuren, og derefter skulle guide de andre igennem konstruktionen. De andre i patruljen havde hver deres klodser som kun de måtte berøre.

 … og Lykkehjul

Lykkehjulet snurrede derudaf på post 9, hvor patruljerne fik tildelt en masse små samarbejdsopgaver af lykkehjulet. Opgaver der krævede at patruljen både kendte hinanden godt, og havde tillid til hinanden. Som når patruljen skulle løfte et patruljemedlem fra jorden op over deres hoveder.

Et farligt teselskab

På post 10 blev spejderne indblandet i, hvad der så ud som et uskyldigt teselskab, men som snart skulle vise sig at være løbets førstehjælpspost. Til at starte med blev spejderne sat til, hvad mest af alt lignede meningsløst arbejde. En skulle skovle en indkørsel fri fra sne, mens en anden skulle sørge for at der var sne jævnt fordelt i hele indkørslen. Spejdernes tålmodighed blev sat på en hård prøve efter mere end et døgn med udfordringer og begrænset søvn.

Efter posten skulle de sidste hårde kilometer til slut tilbagelægges ind gennem Strib til skolen. Herefter stod den på indlogering på skolen. Efter alle deltagere var kommet i mål, serverede løbets madhold den berømte buffet. Lige hvad de trætte spejdere havde brug for, inden den sidste nat, denne gang indendørs.

Én førsteplads

Efter en weekend med is, kulde og snestorm, kunne de noget stivbenede deltager stå op til en lækker morgenmad, efterfulgt af en hurtig og effektiv rengøring. Boldbanen blev benyttet til lege mens de sidste blev færdige med deres oprydning.

Tiden oprandt for præmieoverrækkelsen, her fik alle patruljer et stort klap på skulderen for at have kæmpet sig igennem det barskeste vejr CCMR længe havde set. Men som altid var der en patrulje der gjorde det en tand bedre end de andre.

Vinderne af CCMR XIV - den patrulje der samlet set samarbejdede bedst på posterne - blev Skovtroldene fra Polarstjernen.

Part 15 - 2011

Beretning CCMR part XV

CCMR part XV begyndte fredag d 28. Januar 2011 foran Odense Banegård, hvor patruljernes gear blev tjekket mens forbipasserende så nysgerrigt til. Efterhånden som patruljerne var godkendt og klar fik de udleveret sudokuopgaver, der gav dem koordinaterne til den første af nogle gps-poster fordelt i Odense centrum. Bagefter gik turen ud af byen mod første rigtige post.

Koder, en fisk og førstehjælp

En kodepost bemandet af hyggelige seniorer bød på traditionelle udfordringer ved post 1, som patruljerne klarede i lidt forskelligt tempo men med højt humør, inden de skulle videre.

Næste post var lidt mere alternativt spejderi, hvor det meste af patruljen skulle under en kæmpe hjelm, så de intet kunne se, og af den resterende spejder guides gennem en labyrint – og der måtte kun guides ved brug af en kazoo og en fisk! 

De langbenede var hurtigt videre til post tre, der startede ud som ”gøglerskole” inden spejderne pludselig stod midt i et skyderi, der ledte op til at de tilskadekommende selvfølgelig skulle lappes sammen – og der var udfordringer for ethvert niveau.  

Post 4 var mere hyggespejd; der var suppe og bål og pandekager på dåse.  Nu var klokken også ved at være et stykke over midnat, da de fleste spejdere nåede frem, så suppen var tiltrængt. Humøret havde det dog stadig godt, og en enkelt gæv pigepatrulje gik derfra med en ambition om at synge så højt det ville vække naboerne. Om det lykkedes fandt vi ikke ud af, men det skabte vældig god stemning blandt alle i nærheden. 

Mellem kl. 1 og kl. 6 ankom patruljerne spredte til soveposten. Endelig! Var vist manges tanke, men det blev ikke til mange timers søvn for de sidst ankomne.

Store samarbejdsdag

Lørdag morgen var det op og hop fra kl. 8, og afsted efter en solid omgang morgenmad. Dagens første post handlede om reklamer. Hver patrulje skulle selv lave en reklamefilm for COCO-cola og fik diverse rekvisitter inden de så skulle formidle hvor meget man kan score, når bare man holder sig til COCO-cola. Næste post handlede om samarbejde med opgaver som ”kom igennem edderkoppespindet uden at bruge hvert hul mere end én gang” og ”jorden er giftig”. I koldt, klart vejr gik turen videre mod den sydlige del af Odense.  Efterfølgende var det en o-løb-møder-forhindringsbane-post. Postmandskabet var det samme som på en af natposterne, men de var ikke mindre begejstrede af den grund. Med masser af gejst kom spejderne igennem, selvom trætheden godt kunne mærkes rundt omkring. 

Næste post var også samarbejde, men langt mere om håndtering af pres, da alt var på tid og nogle opgaver med vilje var tæt på umulige. Selvom der var lidt frustrationer rundt omkring undervejs, gennemførte alle i god stil – og nu var der heller ikke længere så langt til slut. 

Sidste post var en ren forhindringsbane med udgangspunkt i KGB hvor alle spejdere lige kom helt op og køre en sidste gang, inden de kunne gå de sidste 500 m op til skolen og endelig få støvlerne af og sidde ned. 

Så var der mad, serveret i vanlig god stil af Chefs  - det faste køkkenhold på CCMR som er særdeles vellidt, især når de kommer med nye forsyninger af kage.  Det er dem, der står for maden i løbet af hele weekenden, og sørger for at der er rigeligt. 

Og vinderen er..

Søndag morgen var der stive ben og trætte øjne over hele linjen, men i gang kom vi, og efter morgenmaden var der supereffektiv oprydning hvor alle gav en hånd med. Efterhånden som dele af skolen var klar blev det til lege og socialisering ude foran hvor vejret heldigvis stadig holdt. Her blev det også afsløret at CCMR part XV havde været et af de længste i mange år i anledningen af den halvrunde fødselsdag med omkring 50 km – mere når man havde gået strafposter. 

Vinderen af CCMR part XV var Padderne fra Polarstjernen, der virkelig havde kæmpet.