Part 10 – 2004

Vinder: Tinitus, Solskinstroppen (Slagelse)

Part 10. Jubilæumsløb. Som noget helt nyt mødtes vi ikke i Odense som det ellers har været tradition. Vi mødtes i stedet på Gelsted Station, og så blev spejderne ellers sendt i en cirkel – mod uret – uden om Ejby, via Nr. Åby tilbage til Gelsted.

Løbet var meget langt denne gang. Det var over vores normale maks. på ca. 50 km. Tog man tilpas
mange strafposter nærmede løbets længde sig 60 km.

Post 1: Bål-kran

Der skulle laves et bål, der skulle fragtes på en kran. Det skulle så hen og tænde et nyt bål.

Kranen skulle bygges i rafter.

Post 2: Minigolfkøer og -forhindring

Her skulle der laves forhindringer til en minigolfbane og der skulle laves minigolf-køer.

Køerne skulle samles med kulsø, der var mere frihed ved forhindringerne.

Post 3: Minerydder

Et område er fyldt med miner. Opgaven var at samle minerne op og få dem sikkert med ud af området.

Der måtte kun være én i området af gangen, og det skulle foregå med bind for øjnene. De andre i patruljen skulle – ved hjælp af lyde – guide den “blinde” hen til minerne og sikkert ud igen.

Post 4: Mad og golfbolde

Et telt på en mark var rammen om denne post. Inde i teltet blev der serveret varm mad: ris og gullasch-suppe.

Samtidig med at der blev spist, skulle patruljerne lave abehænder, der skulle fungere som minigolf-bolde.

Post 5: Overnatning

Som altid: byg en bivuak og sov i mindst en time.

Post 6: Minigolf

De forhindringer der var bygget på post 2 var blev sat op i nogle minigolfbaner.

Køerne fra post 2 og boldene fra post 4 skulle nu i brug, så patruljerne kunne gennemføre alle banerne.

Post 7: Førstehjælp

Der var sket en større ulykke, som spejderne skulle hjælpe med at udrede.

Tilskadekomne skulle reddes og ulykken stoppes.

Post 8: Forhindringsbane

En længere bane med forskellige fohindringer skulle gennemløbes.

Kravle op i et tov for at se hvad der lå i en spand, over og under forhindringer. Og det hele med et bildæk på slæb.

Post 9: Pejling

Fra midten af en cirkel skulle der pejles ud til nogle spande. Det var vigtigt at bedømme afstanden og kursen korrekt, for at finde den rigtige spand

Post 10: Morse

Et spørgsmål skulle morses fra nogle i patruljen til nogle andre. De andre skulle så morse et svar tilbage, og svaret afgjorde om patruljen kom på strafpost eller ej.