Part 11 – 2005


Vinder: Pulk (blandet patrulje)

I beskrivelsen af Part 11 kan du – som til Part 10 – se pointskemaet for alle patruljerne. Og så kan du som noget nyt se løbstiderne for alle patruljerne.

Part 11 var et løb hvor vejret var godt. Exceptionelt godt. Det var tørt det meste af tiden, og det blæste ikke for meget.

Ellers var rammerne de velkendte: fælles start kl. 17, af sted på strabadserne i 8-12 timer, overnatte i bivuak, af sted igen i 9-12 timer, ende på en skole lørdag aften, god mad og SÅ i poserne.

Og søndag blev årets vinder kåret.

Post 1

Den første post var en opgave direkte efter velkomst og grundigt check af alle patruljer. Det var et fotoløb gennem Odense, fra Kongens Have – lige over for den gamle banegård – hvor løbet startede, via Rådhuset, Domhuset, Knudsens Gård over Rosengårdcentret til universitetet.

Post 2

Fangerne på Fortet. Posten bestod af en masse små opgaveposter, hvor man på hver post fik en ledetråd. Til sidst skulle man – ud fra ledetrådene – finde frem til én rigtig kuvert. Heri lå koordinaterne til post 3. I alle de andre kuverter var koordinaterne til en strafpost.

Post 3

Samarbejde – en post med handicaps. Hvert patruljemedlem fik tildelt et handicap: brækket arm, blind, døv osv. Med disse handicaps skulle patruljen lave en pandekagedej. Herefter skulle de hver især lave deres egen pandekage på Trangia.

Hos nogle patruljer satte det nogle tanker i gang.

Post 4

Jagt på reflekser. Patruljen skulle bindes sammen med tovværk, dog på en sådan måde, at de ikke var bundet sammen på en lang række. Herefter var opgaven at jagte reflekser i skoven. Nåede patruljen at samle sammen til et minimum af point gik de direkte videre til næste post. Ellers
var det omkring en strafpost.

Post 5

Overnatning. Endelig! Spejderne skulle selv bygge en bivuak, og de fik udleveret deres pressenning (som løbet havde kørt til overnatningen), så de kunne ligge tørt og godt.

Og så var der varm kakao.

Post 6

Semaforflag. På lørdagens første post var opgaven simpel: lav signalflag. Der blev udleveret stof til signalflagene, men pindene til at spænde stoffet ud og nål og tråd, måtte spejderne selv improvisere sig frem til.

Denne post bød også på boller med marmelade.

Post 7

Her skulle signalflagene bruges. Patruljerne blev præsenteret for en længere historie. Til denne historie var der nogle spørgsmål der skulle svares på. Patruljen blev delt i to og herefter foregik al kommunikation vha. signalflag.

Post 8

Her kom håndelaget på en prøve. Der skulle bygges et nivelleringsapparat pr. patrulje.

Post 9

På denne post skulle nivelleringsapparatet bruges. En skrænt skulle højdemåles og patruljerne skulle tegne et kort over skrænten, med højdekurver på.

Post 10

I OLs ånd skulle spejderne – i tovværk – lave de fem olympiske ringe. Hver ring blev markeret med
farvet tape, så det passede til de olympiske ringes farver.

Herefter skulle ringene lægges, så farverne var i overensstemmelse med de rigtige olympiske ringe.