Part 5 – 1999

Vinder: Pellinore, Camelot (Odense)

Post 1: Kryds-og-tværs

En kryds-og-tværs skulle løses. I den løste kryds-og-tværs var et kodeord og når det var gættet blev spejderne sat på en bus til Glamsbjerg.

Post 2: Redningsreb og balance

På posten var en å omgivet af høje skrænter. Mellem to træer var udspændt et tov.

En fra patruljen skulle kommandokravle over åen og tage imod et redningsreb fra resten af patruljen.

I redningsrebet var bundet et tov der skulle spændes ud mellem træerne.
Nu var der to tove – et til at gå på og et til at holde i – og på disse skulle resten af patruljen komme over åen.

Post 3: Spørgsmål og suppe

Her fik patruljerne varm suppe.

Desuden skulle de vælge 20 tal mellem 1 og 100. Det svarede til de spørgsmål de skulle svare på.

Post 4: Førstehjælp

To personer er oppe at slås. Den ene bliver slået i hovedet med en stor kæp.

Patruljen skal yde førstehjælp til den tilskadekomne.

Post 5: Bivuak

Byg en bivuak med de udleverede materialer.

Post 6: Kortkundskab

Patruljerne skulle lave et o-løbskort over er område på ca. 3×2 km. (svarende til et A4-ark).

Nogle givne signaturer SKULLE indgå.

Bagefter skulle indlægges et o-løb på kortet med korrekt beskrivelse af posternes placering.

Post 7: Forhindringsbane

Den opstillede forhindringsbane skulle gennemføres på tid.

Post 8: Pioner

En stor vanddunk halvt fyldt med grus (meget tung!) skulle over en snor der var udspændt i 2 meters højde.

Til rådighed var rafter og tovværk.

Post 9: Morse

Posten bestod af to etaper. En fra patruljen morser med en lygte BLYANT OG.

Anden del bestod i at ramme den rigtige af tre muligheder (dvs. VISKELÆDER).

På bagsiden af arket med svaret på den første del stod et spørgsmål (Hvor døde BP?). Igen var der tre valgmuligheder og sammen med den rigtige (Kenya) var koordinaterne til post 10.

Post 10: Båltænding

En snor var spændt ud mellem to metalpinde og der hang et heksehyl i snoren.

Spejderne skulle tænde et bål der kun antænde heksehylet.